KOSGEB HAKKINDA


KOSGEB Nedir?

KOSGEB devlet teşvikleri ve desteklerini işletmelere ulaştıran bir kurumdur. KOBİ’lerin işlerini büyütmeleri için hibe (geri ödemesiz) ve kredi olarak alacağı destekleri Kosgeb sağlamaktadır. Kosgeb şartlarına göre geri ödemesiz kredi de yeni girişimcilere sunmaktadır.

KOSGEB'in Amacı Nedir?

İşletmelerin rekabet düzeyini arttırmak için daha güçlü olmasını sağlamak, Ar ge faaliyetlerine destek olmak, işlerini büyütmeyi sağlamak Kosgeb’in başlıca amaçları arasında bulunmaktadır.
KOSGEB, girişimciliği yaymak için de faaliyetlerde bulunmaktadır. Girişimciliğin yayılması ve istihdamı arttıracak işler ülke ekonomisini yükseltecek faliyetler arasında olduğu için önemlidir.

KOSGEB Desteklerini Kimler Alabilir?

-Kosgeb’in verdiği eğitimleri alanlar
-Üniversitelerde Kosgeb’in düzenlediği Girişimcileri Geliştirme programına katılanlar
-KOSGEB’in işbirliği ve denetimi çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, İŞKUR, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, belediyeler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odaları tarafından ulusal ve uluslararası projeler kapsamında düzenlenen girişimcilik eğitimine katılanlar

Fuar ile ilgili devlet desteklerinden nasıl faydalanabilirim?

Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket ile Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları fuar desteklerinden yararlanabilir.

Yurt dışı fuar organizasyonlarında, katılımcıların stantlarında görevlendireceği 50 m2 lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla 2 temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla 3 temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının ve katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen fatura tutarının %50’si destek kapsamında katılımcıya ödenmektedir.
Katılımcıya fuar bazında ödenecek destek tutarı, yurt dışı fuarın genel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde 10.000 ABD Dolarını; sektörel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15.000 ABD Dolarını geçmemektedir.

Yurt dışı fuarlarda Katılımcı olmanız durumunda; T.C Ekonomi Bakanlığı web sayfasından firmalardan istenen belgeler, teşvikten faydalanabilme şartları vb. hakkında ekonomi bakanlığı sitesinden bilgi alınabilir. Yurt dışı fuarlarda Ziyaretçi olmanız durumunda ise KOSGEB yurt dışı iş gezisi desteklerinden yararlanabilmek için KOSGEB web sitesinden daha ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.
Fuar Desteklerinin Üst Limiti, Yurt dışı fuarın genel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması durumunda 10.000 dolar, Yurt dışı fuarın sektörel nitelikli uluslararası fuara Milli Katılım, Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı olması durumunda 15.000 dolardır.

Destek ödemelerini almak için ne yapmalıyım?

Destek ödemelerinden yararlandırılabilmek için, giderlerin fatura ve bankacılık sistemi çerçevesinde düzenlenen ödeme belgeleri ile tevsik edilmesi gereklidir. Katılımcı tarafından yapılmayan ödemeler, fuar destek başvurusu kapsamında değerlendirmeye alınmamaktadır.
Yurt dışı fuar organizasyonlarına ilişkin destek hesaplaması yapılırken belirlenen ve ilan edilen katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarının aşılmaması kaydıyla, fatura ve ödeme belgesinden düşük olanına ait tutar değerlendirmede esas alınmaktadır. Destek hesaplamasında sadece gerçekleşen ödemeler dikkate alınmaktadır.

Fuar desteği alabilmek için ne zaman ve kime başvurmalıyım? Destek işlemlerinin sonuçlanması ne kadar sürer?

Katılımcının bireysel olarak katılım sağlayacağı, Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarların başlama tarihinden en az on beş gün önce, destek müracaatında bulunacağı İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine fuarın yetkili organizatörü tarafından düzenlenen boş alan ve/veya stand metrekare fiyatını gösteren yer tahsis belgesi veya faturasını ibraz eder.
Fuar desteklerinden faydalanmak için mevzuatta belirtilen belgelerin fuardan sonra 3 ay içerisinde Fuarlar Koordinatörlüğü’ne gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu evraklar, ilgili İhracatçı Birliği’ne iletilmelidir. İşlemlerinizin sonuçlanması ise, çalışılan İhracatçı Birliği’nin yoğunluk durumuna göre, ortalama 3 ay ile 1 yıl arasında bir süreyi kapsamaktadır.
Kaynak: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1230/genel-destek-programi
Bize fuar@fuarsepeti.com aracılığı ile e-posta gönderebilir veya detaylı bilgi için arayabilirsiniz
+90 212 709 11 10

Fuar Sepeti INSTAGRAM